Om Företaget

Företaget startas 1984 av Martin Engberg som en enskild firma. Inriktningen är framför allt kök och badrum och under en femårsperiod monterar vi 360 kök på uppdrag av HTH.

1989 MEAB blir aktiebolag. Tyvärr kommer byggkrisen till Stockholm 1992. Krisen innebar en tuff tid för alla företag i branschen, även för oss på MEAB.

MEAB startar blomsteraffär!

1998 utökas verksamheten med en blomsteraffär och fram till 2002 driver MEAB även två butiker på söder och en torgplats och blomsterimport från Holland! År 2000 inriktas verksamheten inriktas mer och mer mot trädgårdsservice.

Första plogbilen köps in.
Hösten 2001 köps den första plogbilen in och två år senare är det två plogbilar i garaget. Verksamheten växer och några år senare är vi uppe i 14 fordon. Som kunder har vi bl a Italienska ambassaden, Nacka kommun, Tyresö kommun och över 40 andra fastigheter i Stockholm. Vi erbjöd nu både sommar- och vinterunderhåll.

Sönerna Fredrik och Niklas börjar jobba heltid.
2006 börjar sönerna Fredrik och Niklas jobba i företaget på heltid. Grävmaskiner och lastbilar köps in och verksamheten tar ett nytt fokus på motmarkarbeten och riktas huvudsakligen mot byggindustrin. Dessutom utför vi allt fler jobb med grundisoleringar, vatten- och avloppsanläggningar, grunder och om- och tillbyggnader.

Vi får både Stockholms träd och vår  verksamhet att växa.
2008 planterar och underhåller MEAB över 500 träd i Stockholms innerstad, framförallt på Södermalm och i Gamla stan – något som vi är mycket stolta över! Det är med stor glädje och inspiration vi ser hur företaget växer och tar sig an nya utmaningar!

2011 får MEAB AAA-rating av Soliditet.
Vilket är ett bra bevis för att vi driver MEAB på rätt sätt. MEAB är inte bara ett företag, utan ett livsverk som ska gå vidare till nästa generation. Det är med glädje och stolthet vi driver MEAB tillsammans in i framtiden. Vi trivs och gör det vi allra helst vill göra och vi hoppas att det märks på de jobb vi utför.

Nu ser vi fram mot nya, spännande uppdrag!


Omsorg om människan och miljön genomsyrar allt vi gör

Vi på MEAB försöker alltid hitta nya smarta lösningar för att på ett så miljövänligt sätt som möjligt utföra de arbeten som ska göras. Vårt miljötänk omfattar inte bara den yttre miljön utan också människans hälsa och närmiljö. Konsten är att åstadkomma samma höga kvalitet på arbetet med nya, lätta maskiner som ger mindre utsläpp. Dessutom använder vi bara maskinoljor med låg miljöpåverkan.

Yrkesmän som trivs på arbetet gör bäst jobb.

Vi ser även till att alla våra duktiga medarbetare har en bra arbetsmiljö – för när vår personal trivs och mår bra gör de ett maximalt bra jobb, vilket i slutänden gynnar våra kunder. Alla jobb går dessutom inte att utföra med maskiner och där blir våra medarbetares yrkesskicklighet helt avgörande för arbetets kvalitet. All vår personal utbildas därför kontinuerligt hos våra leverantörer för att du som kund ska känna dig trygg i att vi på MEAB alltid är uppdaterade kring teknik och arbetsmetoder.

MEAB lämnar upp till 10 års garanti.
Vi är stolta över att få vara din leverantör och kommer att göra allt som står i vår makt för att vi ska få en lång och ömsesidigt bra relation. MEAB lämnar upp till 10 års garanti på arbete och material.