Vinterunderhåll

MEAB ett komplett avloppsföretag

MEAB jobbar med små och mindre avloppslösningar för fritidsboende och permanentboende som ligger utanför det kommunala avloppsnätet.

Bred kompetens

Vi jobbar med alla typer av avloppslösningar allt från minireningsverk till infiltration, markbädd och trekammarbrunn, slutna system och BDT lösningar.

Vi skräddarsyr anläggningen efter kundens behov och tar hand om allt från ax till limpa och levererar en nyckelfärdig produkt till fast pris. Vi ser till att avloppsanläggningen sköts och underhålls även efter installationen och lämnar 10 års funktionsgaranti på våra utförda arbeten.