Trädgårdarbeten

Alla grönytor besöks kontinuerligt och arbetsuppgifterna utförs enligt schema av vår välutbildade personal.
I arbetet ingår inte bara trädgårdsskötsel, vi besiktigar dessutom alla våra objekt vid minst två tillfällen per säsong. Vår kvalitetsingenjör utför detta arbete och han kontrollerar också brunnar, staket, lekredskap mm. Efter besöket upprättas en skriftlig rapport som lämnas till kunden.

Trädgården står under ständig uppsikt av vår välutbildade trädgårdsmästare, som även finns tillgänglig för konsultationer. Det gör också våra trädbeskärare och övriga specialister som gärna lämnar en kostnadsberäkning utifrån kundens individuella behov och krav.