Rotavdraget

ROT-avdrag 2012 – hela listan

(Artikeln är publicerad med tillstånd av www.byggmentor.se)


 

Altan Men den måste vara sammanbyggd med huset.

Balkong ROT-avdraget gäller dock bara dig i småhus, inte om du bor i bostadsrätt.

Badrum Att renovera badrummet är en populär användning av ROT-avdraget.

Badrumsinredning Även om du ”bara” byter ut badrumsinredningen så har du rätt att göra avdrag.

Bergvärme Den som installerar bergvärme får göra avdrag för arbetskostnaden (men som vanligt inte för material- eller resekostnad.)

Blandare Att byta blandare ger rätt till avdraget.

Borra brunn Borrar du brunn (eller ”energibrunn”), för till exempel bergvärme, så omfattas det av ROT-avdraget.

Braskamin Arbetskostnaden för att installera braskamin ger rätt till skattereduktion.

Bredband Skälva nedgrävningen av bredbandsledningar på tomten omfattas av avdraget men inte installationen i bostaden.

Byggnad på ofri grund Småhus på ofri grund kan omfattas av ROT-avdraget.

Carport Ja, om den blir hopbyggd med huset, annars inte.

Centraldammsugare Installationen ger rätt till skatteavdraget.

Dränering Husgrundsdränering ger rätt till skattereduktionen, både grävning och själva dräneringsarbetet.

Dörrar i småhus Dörrbyte i småhus ger rätt till skattereduktion men inte tillverkning, lackning eller målning som sker i företaget. I bostadsrätt är det bara dörrar i bostaden som omfattas, inte ytterdörren.

Elanslutning Att gräva ner elledningar på tomten ger rätt att göra ROT-avdrag.

El-arbeten Till exempel installation eller byte av proppskåp, modernisering och nya vägguttag är ROT-berättigande. Samma sak gäller i bostadsrätt om det är arbete av den typ som bostadsinnehavaren ansvarar för.

Fasadtvätt Ger rätt till skatterabatt.

Fjärrvärme Att gräva ner fjärrvärmeledningar på tomten ger rätt att göra ROT-avdrag.

Friggebod Du får skatterabatt för arbete som görs på en befintlig friggebod men inte för att bygga en ny.

Fritidshus Den som bygger om eller bygger till på sittFritidshus, eller utför reparationer på det, får utnyttja ROT-avdraget förutsatt att den som ansöker också äger och använder huset.

Fönster ROT-avdraget omfattar fönsterbyte, fönstermålning och byte av fönsterbleck.

Grund Om du åtgärdar fukt i krypgrund så är du berättigad till skatterabatten.

Grävarbete Behöver du gräva ner till exempel bredbandskabel, vatten eller ledning för fjärrvärme så får du skatterabatt för arbetet.

Halmtak Byte av halmtak ger skatterabatt.

Hängrännor Både byte och renovering av hängrännor ger rätt till ROT-avdrag.

Infiltrationsanläggning Att installera infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd berättigar till skatterabatt förutsatt att den ligger på din tomt.

Installation Installation av maskiner och inventarier (exempelvis kylskåp, frys, larm, tvättmaskin, med mera) ger inte rätt till skattereduktion.

Jordvärme Att gräva jordvärme på tomten ger rätt att göra ROT-avdrag.

Kakelugn Att sätta in en kakelugn i huset ger rätt till ROT-avdrag.

Kolonistuga ROT-arbete i en kolonistuga där föreningens stadgar tillåter övernattning är ROT-berättigande. Ett intyg från föreningen måste lämnas för att kunna söka avdraget.

Kranar Byte av kranar berättigar till skatterabatten.

Kök Köksrenovering är ROT-avdragsberättigande.

Luftvärmepump Själva monteringen ger rätt till skattereduktion, dock inte service på värmepumpen.

Lås Dörrlåsbyte ger rätt till skatterabatt.

Markarbeten (dra in vatten ochAv)?Att gräva ner vatten- och avloppsledningar på tomten ger rätt att göra ROT-avdrag. Dessutom har du rätt till avdrag för arbetet med att återställa marken men bara om det sker i direkt anslutning till själva originalarbetet.

Markiser Att montera markiser ger rätt till skatterabatt (på småhus, inte på bostadsrätter), den omfattar däremot inte service av markiser.

Målning Arbetskostnad för målare omfattas. Gäller även bostadsrätter men då bara för målning på insidan av lägenheten.

Ombyggnad En om- eller tillbyggnad av ett äldre hus omfattas av ROT-avdraget om större delen av urpsrungsstommen är kvar. Det gäller alltså inte om ett gammalt hus rivs och ett nytt byggs på den gamla grunden.

Plåttak Såväl att lägga eller byta ut ett Plåttaksom att tvätta och måla det ger rätt till avdrag.

Radonsanering Gäller dock bara dig som inte redan fått radonbidrag till dina arbetskostnader.

Sanitetsporslin Att byta ut sanitetsporslin är ROT-berättigande.

Snöskottning Gäller snöskottning på tomten såväl som takskottning.

Skorsten En skorstensreparation ger rätt till skattereduktion. Detsamma gäller för ombyggnad eller tillbyggnad av skorsten.

Tak Tvätt av takpannor, att lägga nytt tak eller byta befintlig beläggning ger skattereduktion.

Tillbyggnad Så länge ditt hus eller gäststuga/friggebod behåller större delen av ursprungsstommen ger en tillbyggnad rätt till ROT-avdrag.

Tilläggsisolering Tilläggsisolering är ROT-avdragsberättigande.

Trappa En trappa som är fast eller som är förankrad i huset kan repareras eller bytas och omfattas av skatterabatten.

Trekammarbrunn Att gräva ned en trekammarbrunn på tomten ger rätt till ROT-avdrag.

Utbyggnad av förråd Du får göra avdrag för utbyggnad av ett befintligt förråd.

Vattenledning Att gräva ner en vattenledning på tomten är ROT-berättigande.

Vedspis Att montera en vedspis ger rätt till skatterabatten.

Ventilation Att montera eller byta ventilation ger rätt till ROT-avdrag.

Värme Att gräva ner en värmeledning på tomten är ROT-berättigande.

Värmepanna Att installera eller byta värmepanna omfattas men däremot inte service på den.

Värmepump Att installera eller byta värmepump (bergvärme, luft/vatten, luft/luft, jordvärme, med mera) omfattas men däremot inte service på den.