Lastbilstransporter av grus och jord

Vi levererar jord- och gruslass med lastbil. Materialet kan förpackas i stora säckar, tippas på lämplig plats eller placeras på tomten enligt era direktiv med hjälp av gripskopan på lastbilen. Ring oss för att diskutera ett upplägg som passar er och för att få ett pris på leveransen.

100090048_3218760591523337_4771284185648201728_n

100478893_3218767021522694_290924660676100096_n