Grundisolering

Är det dags att dränera?

Steg ett är relativt självklart – är det över huvud taget dags att dränera runt ditt hus? Har det gått mer än 30 år sedan den senaste dräneringen kan du räkna med att svaret är ja. Var det däremot närmare i tid kan du kanske vänta, förutsatt att du inte upplever fuktproblem eller ändå vill passa på att tilläggsisolera. Dock finns det inga fasta gränser så även en relativt nygjord dränering kan behöva göras om.

Planera dräneringen i god tid
En nyckel för att få till en så bra dränering som möjligt är att börja planeringen i god tid innan själva dräneringen ska utföras. Då har du bäst chans att hitta en lucka som passar både dig och oss och vi kan i lugn och ro gå igenom arbetet, så att du är väl medveten om vad som ska göras. Kom ihåg att en dränering med fördel kan utföras på vintern eftersom hård mark inte ”smular” lika mycket vid grävningen.

Varför isolera grunden?
Att genomföra en grundisolering innebär inte bara ekonomiska vinster utan också fördelar för miljön. En isolering har du nytta av under årets alla årstider vilket innebär att det är en prisvärd investering. Isoleringen kan genomföras under i princip alla tänkbara omständigheter och en väl utförd grundisolering betalar sig själv inom en rimlig tidsperiod.

 

Grundisolering – så går det till

Första steget är att identifiera om och när det kan vara dags att isolera grunden. Några tecken som kan tyda på att det är nödvändigt är:

• Färg från innerväggarna i källaren börjar släppa
• Lukt av fukt och mögel
• Vatten på golvet efter regn

Den första åtgärden är att gräva rent runt huset med en grävmaskin. Växter som ska sparas flyttas försiktigt och jord från grävmaskinen läggs på en duk för att minska spill på gräsmattan och i trädgården. Sköts det proffsigt behöver inte ingreppet på tomten bli så stort.

Det andra steget i processen är att rengöra grundväggarna, och om gammal tjära och sprickor upptäcks så tas dessa bort och lagas. Därefter grundisoleras hushållet, t ex med pordränskivor med en tjocklek på runt 100 millimeter, som placeras runt grunden. Dessa skivor har en värmeisolerande egenskap, samtidigt som de bidrar till att få ut fukten ur grundväggen.

Efter detta monteras en täcklist på skivornas överkant för att skydda skivorna och förhindra jordintrång mellan husvägg och pordränskivor. För att förhindra vatten från att läcka in läggs en sk ”fuktspärr” mot listen och väggen.

När arbetet är slutfört transporteras överbliven jord och material som inte använts bort och förhoppningsvis märks inte grundisoleringen nämnvärt för ögat.

Vad kostar det att isolera grunden?
När det kommer till kostnad så skiljer det sig avsevärt från jobb till jobb. Den slutgiltiga kostnaden beror på många faktorer; val av material, hur lätt grävarbetet går, med mera. Någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor är ett vanligt prisspann. Glöm inte att ROT-avdraget halverar den del av det totala beloppet som är arbetskostnad, förutsatt att det inte överstiger 50 000 kronor per person och år. För att kunna utnyttja maximalt husavdrag måste man komma upp i mer än 50 000 kronor i slutlig skatt under året.

 

Frågor och svar om grundisolering

Hur vet man när man när det är dags göra om sin grundisolering?
När det börjar börja mögla, lukta instängt eller när väggarna tappar färg är några tecken. Hör med en entreprenör med koll på grundisolering för att få en besiktning.

På vilka sätt är det ekonomiskt gynnsamt att göra en grundisolering?
Du slipper fukt och mögelskador som kostar pengar att åtgärda, din inomhusmiljö blir behagligare och mer hälsosam och du sparar pengar på sänkta uppvärmningskostnader.

Vilken typ av grävmaskin använder man vid ett arbete som detta?
Man använder sig av en så liten maskin som möjligt för att inte belasta miljö och gräsmatta mer än nödvändigt. Ofta räcker det med en mindre maskin för att gräva för grundisolering.

När du beställer en grundisolering av MEAB ingår följande:

• Installationsgaranti. Dokumenterad kvalitetsgaranti på samtliga arbeten utförda av MEAB.
• Produktgaranti. Vi jobbar enbart med kända och godkända leverantörer.
• Vi tänker ekonomiskt och långsiktigt – din investering ska räcka många år.
• Borttransport och städning av tomten efter avslutat arbete.
• Bra isolering, som minskar energiförbrukningen.
• Vi ser till att du kan utnyttja ROT-avdraget.

____________________________________________________________________________________________________________

 

Radon – risker och åtgärder

Vill du veta radonhalten i ditt hus eller på din tomt ska du mäta. Även om ditt område anses som ett lågriskområde, vet du inte förrän du har mätt. Det råder stora lokala variationer och hälsorisken är så stor att det är värt de få hundralappar det kostar att mäta, enligt Nils Hagberg som är expert vid Statens strålskyddsinstitut.

I marken finns det alltid en hög radonhalt. Utomhus späds radonhalten snabbt ut, men inomhus kan den bli väldigt hög. Lufttrycket är lägre inomhus än utomhus och därför sugs den radonhaltiga luften lätt upp i huset. Risken är större om marken är luftgenomsläpplig och husets grund är otät.

SSI uppskattar att ca 500 000 bostäder har förhöjda halter av radon, varav de flesta är småhus. Riktvärdet för hus, både befintliga och hus som nyproduceras, är 200 Bq/m3 inomhusluft. Diskussioner pågår om riktvärdet eventuellt ska sänkas till 100 Bq/m3 inomhusluft, men inget är bestämt.

Enligt en rapport från WHO hösten 2009 är radon farligare för hälsan än man hittills trott. Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, oftast i små mängder. Blå lättbetong är undantaget. Det är ett alunskifferbaserat byggmaterial, som avger mer radon än andra byggmaterial. Blåbetong tillverkades och användes mellan 1929 och 1975.

I kommunalt hushållsvatten är det ovanligt med höga radonhalter. Djupborrade brunnar kan däremot ge vatten med hög radonhalt. När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. Vattnet anses som tjänligt med anmärkning om det innehåller mer än 100 Bq/liter och otjänligt vid mer än 1 000 Bq/liter.

Radon sönderfaller till andra radioaktiva ämnen, som kallas radondöttrar. Dessa följer med luften in i luftrören och lungorna när vi andas och vid för höga halter kan det orsaka lungcancer. Även andra organ i kroppen får en stråldos, men risken för skada är mindre.
Radonsänkande åtgärder i alla bostäder med radonhalter över 200Bq/m3, kan spara upp till 150 dödsfall i lungcancer per år. Rökaren sänker sin personliga risk från radon effektivast genom att sluta röka.

– Det enda sättet att få veta radonhalten i ditt hus är att mäta, menar Nils Hagberg som är expert vid Statens strålskyddsinstitut (SSI). Visst finns det hög- och låg riskområden, men det kan ändå finnas stora variationer i ett område. Två hus som ser likadana ut och står bredvid varandra kan ha helt olika värden. Radon är en hälsorisk, det enda sättet att verkligen veta är att mäta och en mätning är varken dyr eller krånglig, säger Nils.

Den som köper en fastighet har själv skyldighet att övertyga sig om att fastigheten inte har problem med radon, för det betraktas inte som ett sk dolt fel. Den vanligaste mätmetoden är med hjälp av en spårfilm. Du beställer helt enkelt radonmätare från ett mätlaboratorium. Dessa mätare, som är små dosor med ca 6 cm i diameter, placeras ut i sovrummet och det mest använda rummet förutom köket. Mättiden ska vara minst två månader. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare mätning får du. När det är klart skickar du tillbaka radonmätarna till mätfirman tillsammans med ett protokoll du har fyllt i. Resultatet skickas sedan till dig efter ett par veckor.

– Det viktiga är att man är medveten om problemen med radon och tänker på det. Mätningen kostar några få hundralappar och det är inte mycket för att minska sina hälsorisker, säger Nils Hagberg. När du ska göra en radonmätning, börja med att vända dig till din kommun. Där finns det tjänstemän som har kunskaper om radon i allmänhet och i området där du bor i synnerhet. Många kommuner utför också radonmätningar, en del av dem kostnadsfritt. Det finns fyra ackrediterade mätlaboratorier i landet, du hittar dem i Bygga hus länkguide.
Om du har konstaterat ett radonproblem är det viktigt att du anlitar en bra konsult som reder ut orsakerna och föreslår rätt åtgärder. Både SSI och kommunen har en förteckning över konsulter och entreprenörer som har genomgått kurser i radon. Vad det kostar att sanera varierar från fall till fall, från några tusenlappar för billigare åtgärder som att öka luftgenomströmningen, till 50 000 kr och däröver om man måste installera mer avancerad mekanisk ventilation. Har du radon i vattnet kan du behöva installera en radonavskiljare, vilket kan kosta mellan 10 000 kr och 30 000 kr. Staten ger bidrag på max 15 000 kr eller 50% av kostnaderna för saneringen. Läs mer om förutsättningarna för radonbidraget hos Boverket.

____________________________________________________________________________________________________________