Anläggningsarbeten

Gjuta husgrund

Husgrunden är en extremt viktig del av ditt hus/villa. Den ska vara tillräckligt stabil för att orka bära upp vikten av din bostad samt skydda bostaden mot fukt och vattenskador, vilket betyder att ett utförligt arbete krävs för att grunden ska klara sig undan från fukt och mögel.

 

En investering

Är en relativt kostsam investering men också ett viktigt val om du vill slippa senare reparationer och fuktskador. För att kunna gjuta en husgrund så krävs det även en fullständig dränering för att få ett så hållbart resultat som möjligt.

 

Hur går det till?

Betongplatta är idag den vanligaste husgrunden för nya hus och villor. Ska du gjuta en betongplatta så är det ytterst viktigt att grunden gjuts på rätt sätt, allt för att undvika fuktskador i framtiden. För att undvika fuktskador i din bostad så bör betongplattan isoleras underifrån. Isoleringen fungerar som en fuktspärr och förhindrar kylan från marken att nå upp till värmen i bostaden, och detta minskar risken för kondens. Det vanligaste är att man använder sig av ett 30 centimeter tjockt lager cellplast när man isolerar. Om din betonggrund är isolerad eller inte spelar ingen roll om man inte genomfört en ordentlig dränering. Utan en bra dränering så är risken fortfarande stor att din bostad drabbas utav fukt och mögelskador. Nyckeltipset är alltså att inte snåla på varken dränering eller isolering!

 

Pris/kostnad för att gjuta grund

Kostnaden för att gjuta en husgrund är relativt hög, men med tanke på att det är en engångsinvestering och att den har en lång livstid så är priset rimligt i förhållande till livslängden. Dock så varierar priserna och det beror på att jobb ser olika ut och är olika stora. I de flesta fall måste du inkludera en dränering i priset vilket höjer priset en hel del. Cirkapris för att gjuta husgrund, med dränering och gjutning av platta, ligger på 250 000 kronor och uppåt. Men detta pris varierar kraftigt beroende på lösning, val av materiel och plats. Genom att utnyttja ROT-avdraget så kan du få ned priset avsevärt eftersom det låter dig halvera arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person i hushållet och år.

 

Betongplatta – platta på mark

Den kanske första bilden många får upp i huvudet när de tänker ”husgrund” är en betongplatta. Alltså helt enkelt en platta som gjuts och fungerar som grund för ditt hus att stå på. Betongplattan skapar en plan yta för huset, bidrar till isoleringen och skapar stabilitet. Ofta talar man helt enkelt om ”platta på mark” när men diskuterar denna typ av husgrund, eftersom det är precis vad det handlar om.

 

Äldre lösningar där man gjutit betongplatta innebar ofta fuktskador efter som man lade ett isoleringslager direkt på plattan. Idag är tumregeln istället att man först isolerar och sedan lägger plattan vilket gör att den skyddas mot fukt från marken. En nyckelfaktor för att betongplattan ska slippa fuktskador är att den tillåts torka ordentligt innan man påbörjar resten av bygget. Det är viktigt att plattan är lika tjock över hela ytan, vilket alltså betyder att marken måste vara platt. Alltså är första steget till betongplatta som husgrund att jämna till marken och gräva eller fylla på där det behövs. För att veta vilken typ av isolering du behöver kan det krävas en geoteknisk markundersökning först. Prata med en markentreprenör eller en tjänsteman på byggnadsnämnden i din kommun så kan de vägleda dig till vad du behöver veta om dina markförutsättningar innan det blir dags att gjuta grund.

 

Källare eller inte?

Hurvida ditt hus ska ha en källare eller inte är ett stort beslut. Källaren blir också en grund för resten av ditt hus och behöver isoleras därefter. Precis som vanligt måste plattan isoleras mot marken och eftersom källaren har väggar direkt mot jorden behöver du även isolera dessa. Isoleringen ska ligga mellan källarväggarna och den omgivande marken vars fukt och kyla annars tränger in genom väggarna och skada huset. Här är det viktigt att tänka på dräneringen runt källaren och huset, koppla därför in en entreprenör med koll på dräneringsarbete för husgrunder tidigt i processen.

 

De flesta villakällare används inte primärt för boende utan snarare för förvaring, tvättstugor eller andra utrymmen där man i regel inte vistas långa stunder i sträck. Anledningen till detta är att det är svårare att få ett behagligt klimat i en källare omgiven av fuktig mark även om isoleringen på utsidan är god. Detta är viktigt att tänka på så att man inte glädjekalkylerar med att få ett extra sovrum i källaren. Är det målet är det viktigt att prata med sin husbyggarentreprenör tidigt för att se vad man kan göra för att få källaren så beboelig som möjligt.

 

Krypgrund – bättre än sitt rykte

Den så kallade krypgrunden beskylls ofta för att vara extra drabbad av fuktskador och mögelangrepp, vilket antagligen stämmer om man ser på äldre konstruktioner. Framför allt kondens under sommaren kan orsaka fuktproblem. Idag kan krypgrunder vara ett bättre alternativ, särskilt om du inte har helt slät mark du vill bygga på. Grundprincipen för en krypgrund är att man tillåter en luftficka mellan hus och mark, en luftficka som då får isolerande egenskaper.

 

Idag är det vanligt att krypgrunden blir extra motståndskraftig mot fukt genom att man bygger ”varmgrund” eller ”inneluftsventilerad krypgrund”, där krypgrunden värms upp och på så sätt minskar risken för fuktskada.

 

Grundens storlek

När du ska välja grund har det betydelse var i landet du bygger och hur stort och tungt ditt hus kommer att bli. Överstiger lasten på huset 30 kN per meter så kan det vara aktuellt med en extra stark grund. Utnyttja din hus leverantör för att få hjälp med just dina behov. Leverantören bör även hjälpa dig att tänka kring faktorer som vindförhållanden, snölöst och markbeskaffenhet (typ av mark).

För att dimensionera armering och sockelelement på rätt sätt gäller det ha goda marginaler för att vara på den säkra sidan. Även om grannen börjar utföra sprängarbeten så ska ditt hus stå stadigt, snåla absolut inte på grunden. Sannolikt anlitar du någon som utför arbetet åt dig, se till att vara tydlig i uppdragsbeskrivning och önskemål och att du känner dig trygg med den entreprenör du valt.

 

100-årig hållbarhet

En husgrund till en normal svensk villa ska hålla i 100 år. Det betyder att material som inte kan bytas ut med tiden måste ha lika lång beständighet. Till exempel EPS-cellplast har väldigt bra åldringsbeständighet och bryts inte ned i marken. Runt 300 millimeter i isolertjocklek kombinerat med en välbyggd och genomtänkt grund kommer du långt med.

______________________________________________________________________________________________________________

 Lekplatser

Lek

På MEAB använder vi våra teoretiska kunskaper om lekutrustning för att skapa attraktiva utomhusmiljöer för barn och vuxna. Vi vill att våra lekprodukter ska locka till fysisk aktivitet och bidra till våra barns fysiska välbefinnande och sociala utveckling. MEAB erbjuder ett brett utbud av flexibla lekställningar och solitärer, exempelvis gungställningar, karuseller, lekhus, gungdjur, rutschkanor och klätterställningar. Vi hjälper er i valet mellan leverantör för att komma fram till vilken lösning som passar just er.

 

Sportutrustning utomhus

Sportutrustning och träningsprodukter är designade för att göra fysiska utomhusaktiviteter roliga och givande. Produkterna är inbjudande, användarvänliga och erbjuder alla, oavsett fysisk förmåga och ålder, möjlighet att utöva och bygga upp styrka, uthållighet och koordination. I sortimentet finns bland annat utrustning för bollsport, basketkorgar, fotbollsmål, bordtennisbord, utegym, mötesplatser och multisportarenor.

________________________________________________________________________________________________________________

Pool på tomten

I stort sett alla har vistats i en pool någon gång, och när våren sakta men säkert anländer väcks nog mångas dröm om en egen pool på tomten. Att på egen hand ta det från tanke till verklighet fordrar noggrann planering och processen kan komma att bli lång. Du bör exempelvis vara medveten om allt det ”extra” som dyker upp utöver själva pooltanken; staket, vattenpump, filter med mera. Du bör dessutom redan på planeringsstadiet fundera på vilken lösning du vill använda för att täcka över den när den inte används. För att få professionell hjälp med eventuella funderingar och själva arbetet så är ett tips att ta in offerter från flera olika återförsäljare och granska skillnaderna för att få den absolut bästa hjälpen för dina krav. Utnyttja den kompetens som poolföretagen sitter på helt enkelt.

 

Bygglov för pool?

Innan du börjar bygga eller anlitar ett företag så bör du kolla upp om du behöver bygglov för att bygga pool i din kommun. Det är sällan ett krav från kommunens sida men ett tips för att ligga på den säkra sidan är att ändå höra med tjänstemännen i din kommun. Prata också med ditt försäkringsbolag för att höra om de har några regler eller viktiga råd inför poolbygget.

 

Måtta för poolen

Börja med att mäta upp och markera området där du funderar på att anlägga din pooltank. Vilken storlek har du möjlighet att anlägga, vart stegen ska befinna sig och annat material som exempelvis filter.  För att få bra med monteringsutrymme så bör du gräva ca 50 till 55 centimeter utöver planerad storlek för pooltanken. Ett enkelt sätt att få reda på var dina vatten- och avloppsledningar är placerade är att kontakta kommunen och be dem om ritningen över din tomt. Du kan också göra detsamma när det gäller din el- eller telefonleverantör för att ta reda på om det finns eventuella ledningar och kablar där du tänker placera din pool.

___________________________________________________________________________________________________________________

Olika typer av marksten

Man bör vara medveten om att marksten är ett vitt begrepp som kan betyda många olika saker. Allt från väldigt enkla tegelstensliknande stenar till mer avancerade skifferlösningar. Betongsten är idag ett populärt alternativ för marksten eftersom det är relativt billigt och går att få i precis rätt storlek. Andra vanliga stensorter för marksten är granit, kalksten, natursten och sandsten. Tjockleken på marksten bör vara 3-4 centimeter för vanligt bruk. Ska den tåla biltrafik bör den vara något tjockare, runt 5 centimeter.

 

Underlaget viktigt för marksten

Det kanske allra viktigaste för att få en lyckad markstensgång eller yta är att markstenen läggs korrekt. Det behöver inte kosta skjortan utan med lite inspiration och rätt kunskap hos dig själv eller den du anlitar för att lägga markstenen går det att komma undan billigt. Priset blir ofta dyrt om man inte har gjort ett ordentligt planeringsarbete och undersökt exakt vilka material som behövs och hur mycket. Med rätt förberedelser är det lättare att köpa in material till bra pris och hitta rätt typ av marksten och sand eller grus för jobbet.

 

Bärlager för marksten

Bärlagret är det understa lagret material för din marksten. Hur djupt ner bärlagret ska ligga varierar lite på vilken typ av mark du har och var i landet du bor. Mellan tummen och pekfingret gäller att ju högre upp i landet desto djupare bärlager. Bärlagret ska alltid vila på någon form av duk, exempelvis en fiberduk, eller geotextilduk, som finns hos de flesta bygghandlar.

Vanligtvis ska bärlagret vara ungefär 20-25 centimeter djupt och bestå av någon form av kross (är det direkt på lerjord bör du lägga på ytterligare en decimeter i djup).

 

Kross

Kan vara exempelvis betongkross eller samkross, alltså en sorts grus som tagits från stensprängning. Denna kross blir perfekt för ett bärlager som ska orka hålla uppe markstenen. En bra storlek på kross för bärlager om det rör sig om marksten för bilar (till exempel garageuppfarter) är 0-32, alltså att de största stenarna i krossen är 32 millimeter. Ska du lägga marksten för bara vanliga fötter räcker det med kross som går upp till 16 millimeter.

Fördelen med att använda kross som bärlager till marksten är att det är relativt billigt samt att krossen med sina olika stora stenar packar sig själv på ett effektivt sätt när det jämnas med exempelvis en markvibrator.

 

Sättsand ovanpå bärlagret

Det är inte bra att lägga marksten direkt på bärlagret utan du bör alltid ha ett lager sättsand på 3-4 centimeter. Så kallat ”stenmjöl” är bra att använda för sättsanden som ligger på krossen. Sättsand låter sig packs väldigt bra och förhindrar att din marksten blir ojämn. Leta efter stenmjöl i storleken 0-8 eller 0-4.

 

Fördelen för att sänka priset på din markstensläggning är att du kan använda ditt stenmjöl som fogsand också. Det gör det än billigare att lägga marksten eftersom du då kan nyttja materialet maximalt. Dock bör du helst ha finare sättsand, exempelvis stenmjöl i storlek 0-2, om du arbetar med små markstenar. Räkna med att fylla på med ny fogsand flera gånger under de första veckorna allt eftersom att din marksten sätter sig.

 

Stadiga kanter runt markstenen

För att din marksten inte ska ”flyta ut” eller rubbas bör den kantas av någon form av stabiliserande material eller metod. Ett sätt är att använda den kross du haft till bärlagret och lägga ut denna så att den är något bredare än ytan för själva markstenen. Sedan använder du armeringsjärn som sticks ner i krossen och betong för att fästa ihop det hela. Ett enklare alternativ är att helt enkelt att använda sig av stenar av vilken typ som helst som grävs ner en bit på varje sida av markstenen. Detta gör att det kan bli relativt billigt att lägga marksten eftersom du då kan nyttja vilken billig sten som helst

__________________________________________________________________________________________________________________

Gräsmattan

Gräsmattan är en prydnad, den täcker nog större delen av våra tomtytor och är en viktig marktäckare med många användningsområden. Tillsammans med blommor, prydnadsbuskar och träd ger den trädgården karaktär; lugna gräsytor får fina skuggeffekter som framhäver andra växter.

Framgångsreceptet för en vacker gräsmatta:

1. Grundarbetet

Grovplanering och uppbyggnad av ett bra underlag är viktigt. Som en tumregel bör jorddjupet vara 15-20 cm, extra viktigt för dig med mycket sten och berg i trädgården. Jorden måste vara fri från eller rensas från rotogräs. Har du mycket ogräs måste du skjuta upp tidpunkten för sådd till dess du fått bukt med det. Se till så att jordlagret är någorlunda jämnt, plocka bort stora stenar och ogräs. Stenar som kan passera mellan taggarna på en kratta är så pass små att de kan få ligga kvar. Har du tung lerjord förbereds den med sandinnehållande jord och torv i det översta lagret. Sandjord behöver också tillskott av torv i det översta lagret. I det översta jordlagret blandar du in naturgödsel.

 

Vi rekommenderar kogödsel och de flesta brukar klara sig med några säckar. Det finns flera olika typer av gödsel som är lämpliga för gräsmattan. Fråga personalen i butiken om du är osäker. Om du blandar ”för hand” är en grep bra att ha. Till sist måste jorden få sätta sig lite och det snabbaste sättet att hjälpa den med det är att rulla över med en vält eller att trampa med fötterna.

 

Det är svårt att markera området där du ska så om du inte redan har en klart definierad yta. Använd snöre och pinnar, trädgårdsslangen (fint för bågar) eller strö sand i tunna strängar för att markera området. Därefter ska området krattas över. Använd en kratta av järn och dra så pass löst att det bildas ca 5 mm fåror i ytan. Du kan så för hand eller rulla över området med en liten manuell såmaskin. Om du sår för hand bör du så med korsvisa armrörelser. Så krattar du över igen, denna gång på tvärs av fårorna, så att dessa jämnas ut. Du uppnår då att gräsfröna blandar sig med jorden och inte blir liggande på ytan där de lättare torkar. Rulla över lätt med vält eller trampa till försiktigt.

 

Rekommenderade frömängder varierar med typ av gräsmatta och här måste man läsa på förpackningen. Om det sås för tätt blir det många skott och konkurrens om ljus och näring. Varje enskild planta blir sämre, något som ger gräsmattan dålig slitstyrka och dålig övervintringsförmåga. Å andra sidan, om du sår för tunt, tar det längre tid för gräsmattan att bli grön och tät och ogräset kan få ett försprång framför gräset.

 

Knivskarpa kanter

Snygga gräskanter får du med specialverktyg eller vass spade med rakt blad. Använd mursten, kantsten eller plastkant för att hindra gräset från att sprida sig in i blomsterrabatterna över området.

 

2. Vattning

Vattna mycket men se till att vattna blir jämnt fördelat så att inte området får ”bäckar” och fördjupningar av vatten så att fröerna rinner bort. Håll området fuktigt till dess gräset har grott och etablerat sig. Det betyder inte att du måste låta spridaren stå på dygnet runt. Men daglig vattning är ett måste om sommaren när temperaturen är som högst och solen steker. Det är klokt att anlägga gräsmatta på hösten, helst i augusti/september då vädret är lite svalare och med en regnskur då och då. Temperaturen bör oavsett vara över 10º C. Av samma orsaker kan du även anlägga gräsmatta tidig vår. Den sämsta tiden är direkt före sommarsemestern, i synnerhet om du dessutom reser bort.

 

3. Klippning

När gräset har blivit 7-8 cm högt är det dags att klippa. 4-5 cm bör vara kvar när du har klippt färdigt. Generellt ska du ta fram gräsklipparen när gräset är en cm högre än du vill ha det. Se till att gräsklipparen har skarpa knivar. Slöa knivblad gör att gräset slits av och resulterar i gula toppar på grässtråna. En klipphöjd på 1-1,5 cm rekommenderas. Du ska aldrig klippa bort mer än 1/3 av gräsets längd. Om du klipper alltför kort, och näringstillgången är dålig för att du inte har gödslat, ger du mossa och ogräs bättre tillväxtvillkor. Omvänt kan du klippa gräset kort om gräset är torktåligt och har bra med näring. Passa på att byta riktning nästa gång du klipper och klipp på tvärs jämfört med det du klippte senast. Om du alltid klipper i samma riktning ”lägger” sig gräset och får sämre tillgång på luft. Om du inte har något val kan du kratta efteråt för att råda bot på problemet.

 

4. Reparera

Hjälp- och reparationsgräs. Växer mycket snabbt redan från början vilket gör den perfekt att använda till reparering av gräsmattan efter vintern.

En gräsblandning för slänter och sluttningar. Rödsvingel och ängsfröet i blandningen har underjordiska utlöpare som med sina rötter ”armerar” jorden och håller den på plats.

Gräsblandning som är specialist på ”omöjliga” lägen, där mossan tar över. Passar t ex vid häckar och under träd. Utmärkt övervintringsförmåga och tål slitage.

 

5. Hål och sår i gräsmattan

Om gräsmattan har fått mindre sår eller hål kan den repareras. Mindre sår täcker du med ett 2-3 cm tjockt lager sand och strör över lite gödning innan området krattas. Tillslut strör du på gräsfrö. Skydda området mot att beträdas eller belastas på annat sätt till dess att det nya gräset är i god tillväxt. Hål måste först fyllas med matjord och därefter ett lager med sand ovanpå innan du fortsätter med gödning eller gräsfrö.

 

6. Mossa i gräsmattan

När gräsmattan är i dålig form, det vill säga att gräset av olika orsaker växer dåligt, kan de bero på flera orsaker: kalkfattig jord, tät mark, för dålig näringstillgång eller att du har ställt gräsklipparen för lågt. Då får du mossa i gräsmattan. Det är något vi kan rätta till. Det ärbara att ställa gräsklipparen på 4-5 cm och öka gödselmängden. Ska du bli kvitt mossan när den väl haretablerat sig i gräsmattan måste du ta bort den med hårdhänt krattningeller genom att använda mossrivare samtidigt som du utöver angivna gödselmängder övergödslar gräsmattan ofta men svagt och klipper ofta. Många vill gärna ha mossa i gräsmattan eftersom den gör gräsmattan mjuk att gå på och eftersom den kräver lite klippning och underhåll. Några tycker också att mossan kan vara vacker.

 

7. Underhåll

Mycket bollspel och lek sliter hårt på gräset. Mycket trampning ger tät jord och brist på luft gör att gräsrötterna inte söker sig nedåt. En sådan bruksgräsmatta måste luftas med vertikalskärare och toppdressas. Behandlingen ger ny kraftig utveckling av gräsrötterna och bruksgräsmattan blir frodig igen. Blir gräsmattan ljus i färgen kan man en enstaka gång använda en gödning med högt kväveinnehåll som ger snabb effekt. Detta måste göras mitt på sommaren. Se till att vattna ordentligt efteråt, eller gör det då det regnar ordenligt så att inte gräsmattan ”bränns”.

_________________________________________________________________________________________________________________________