MEAB

 

Kvalitet och omsorg om miljön
 

På MEAB är vi mycket noga med vilka produkter vi arbetar med och därför ställer vi höga kvalitetskrav på alla våra leverantörer. Miljön är viktig för oss och självklart påverkar också miljöaspekten valet av produkter. I många år har vi varit innovativa när det gäller t ex snöröjning då vi tänker miljömedvetet och inte använder större maskiner än vad som verkligen behövs vid varje jobb.

 

Naturligtvis ger vi ändå kunden trygghet då vi har större maskiner i beredskap, som kan sättas in när det krävs. Detta ingår alltid i våra snöröjningsavtal.

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________

 

 

 

 


________________________________________________________________________

 

 

 ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________________

 

www.kabelanvisning.com??Sveriges elnätbolag - TeliaSonera - Sveriges kommuner har under åren samarbetat för att få ner ledningsskadorna i landet. Begär anvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Skall du gräva, spränga eller fälla träd intill våra ledningar? Ring din lokala ledningsägare.

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________________________