Markarbeten

MEAB är ett företag som gärna hjälper sina kunder, stora som små, med markarbeten, stenarbeten och olika former av grunder samt grundisolering.
När det gäller avlopp hjälper vi dig att välja en kostnadseffektiv lösning, som klarar miljökraven i den kommun du bor i.
Vår personal är utbildad för att på ett kostnadseffektivt sätt montera och utföra många olika arbeten inom mark och anläggning. Vi jobbar med hög kvalitet och ett miljötänk som omfattar allt vi gör inklusive vår egen personal.
Att välja MEAB är alltid ett tryggt val för dig som är kund.

Läs mer

Bygg och fastighetsskötsel

Vi på MEAB många års erfarenhet av fastighetsskötsel med inriktning på yttre arbeten.

Vi har under den senaste 10-årsperioden tagit hand om ett 40-tal fastigheter och hanterat allt från helårsskötsel till snöröjningsavtal. Vi bygger även lekplatser, utför garageunderhåll och sopar både inne och ute. Hos oss kan du tryggt lägga din fastighetsskötsel.
Vi utför även byggnation i samband med skötselavtal eller markjobb. Vi bygger allt från lekplatser och grunder till grundmurar och mur- och betongkonstruktioner.

Läs mer

Små och mindre avloppsanläggningar.

Vi jobbar med små och mindre avloppslösningar  för fritidsboende och permanentboende som ligger utanför det kommunala avloppsnätet.

Vi jobbar med alla typer av avloppslösning  allt från minireningsverk ,till infiltration, markbädd och trekammarbrunn slutna system och BDT lösningar.

Vi skräddarsyr anläggningen efter kundens behov och tar hand om allt från ax till limpa och levererar en nyckelfärdig produkt till fast pris. Vi ser till att avloppsanläggningen sköts och underhålls även efter installationen och lämnar 10 års funktionsgaranti på våra utförda arbeten.

 

Läs mer

Avloppsfilmen 

 

Aktuellt

 

Minireningsverk - Infiltration - Grundisloering -  Markarbeten - Stenläggning

Ring oss, vi kan ovanstående! 

 

 Slamavskiljare - inte trekammarbrunn

 Bästa kund!

I det här nyhetsbrevet brevet finner du det senaste från MEAB/ FANN. Till produktnyheterna hör nya utformningen av tre-

Kubiks slamavskiljaren och ett nytt larm. KB-versionen av biobädden utgår. Vidare får ni en fördjupning i slam-avskiljarnas inre väsen 

Slamavskiljare - inte trekammarbrunn

Men den har ju inga kamrar! Det är fortfarande ett vanligt utrop då nya kunder första gången stöter på en FANN slamavskiljare. Gemene man talar fortfarande ofta om trekam­marbrunnar trots att det är över 30 år sedan man gick över till begreppet slamavskiljare.

 

 

 

Läs mer

 

 

 

 

 

Kontaktformulär

Vi vill göra din kontakt med oss så smidig som möjligt. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan!

Namn:

E-post: (*)

Telefon: (*)

Ämne:

Meddelande: